CYNIE

SAM_2741
CYNIA (Zinnia L.) – roślina należąca do rodziny astrowatych. Naturalnie rośnie w Ameryce Środkowej. Obecnie jest znanych około 12...